BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA (NFZ)

Ankieta jest skierowana do Pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń zdrowotnych lub nie mogli z nich skorzystać na skutek działalności NFZ.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, która pomoże nam w monitorowaniu działalności NFZ. Wszelkie Państwa sugestie oraz uwagi będą dla nas bardzo cenne i posłużą do opracowania rozwiązań usprawniających organizację udzielania świadczeń.

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 4 minut.

Ankieta składa się z 22 pytań zamkniętych oraz 1 pytania otwartego.

 

>>>>>KLIKNIJ TUTAJ ABY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ<<<<<