judyta

NZOZ JUDYTA wraz z SANEPIDEM doradzą, jak rzucić palenie!

Zerwij z nałogiem

Palisz, płacisz, zdrowie tracisz

Rocznie w Polsce około 70 000 przedwczesnych zgonów jest spowodowanych paleniem. 60% wszystkich nowotworów, 70% chorób układu oddechowego, 40% chorób układu krążenia, ok. 20% pozostałych chorób to skutek tego nałogu u mężczyzn. Palacze żyją około 15 lat krócej niż niepalący.

Z każdym wypalanym papierosem, oprócz nikotyny, wciągamy do płuc, a następnie do całego organizmu ponad 4000 związków chemicznych, w tym ponad 40 rakotwórczych. Następuje systematyczna degradacja, wręcz dewastacja komórek, tkanek, narządów, i całego organizmu.

Kolejnych zniszczeń dokonują metabolity tych substancji na drodze swojej eliminacji lub kumulacji. Oprócz typowych zmian chorobowych mamy do czynienia z przyśpieszonym procesem starzenia się. O kilka lat wcześniejsza menopauza u kobiet, osteoporoza, utrata elastyczności skóry – to tylko niektóre ze skutków przedwczesnego starzenia się układu hormonalnego (utrata zdolności do produkcji estrogenów).

U mężczyzn odpowiednikiem takiej sytuacji jest spadek potencji. W opublikowanych w 2002 roku doniesieniach duńskich naukowców stwierdzono, że jakość nasienia u niepalących 60-latków jest dwa razy lepsza niż u palących 20-latków.

Pozostaje jeszcze kwestia finansowa. W ciągu dwudziestu lat palacz „przepala” 50 tys. złotych, przez następne 20 lat wydaje jeszcze więcej na leczenie chorób odtytoniowych, przez całe dorosłe życie opłaca ZUS lub KRUS i umiera przedwcześnie po różnie długo trwającym cierpieniu swoim i swoich bliskich – nie doczekawszy emerytury.

Sposób na nikotynę

Świadomość samych palaczy dotycząca skutków palenia tytoniu i możliwości wyjścia z nałogu stale wzrasta. Średnio po siedmiu, ośmiu próbach udaje się uwolnić od papierosów – najczęściej bez jakiejkolwiek pomocy ze strony lekarzy czy otoczenia, a często pomimo ich zachowań (palący w otoczeniu).

Wiadomo, że nikotyna zawarta w dymie papierosowym odgrywa kluczową rolę w powstawaniu uzależnienia od tytoniu. Oddziaływuje ona na receptory nikotynowe, szeroko rozpowszechnione w obszarze centralnego układu nerwowego. Powoduje wzrost stężenia dopaminy w mózgu, która odpowiada m. in. za doświadczanie uczucia przyjemności, zmniejszenie apetytu, lęku i napięcia, pobudzenie oraz poprawę pamięci, co uznaje się za podstawę uzależnienia.

Ograniczenie lub zaprzestanie palenia, a co za tym idzie zmniejszenie ilości lub niedostarczanie sobie nikotyny przez osobę uzależnioną powoduje obniżenie stężenia dopaminy, co z kolei prowadzi do wystąpienia objawów zespołu odstawienia nikotyny, takich jak: pogorszenie nastroju, drażliwość, frustracja, gniew, trudności w koncentracji oraz niepokój. Pojawienie się tych przykrych dolegliwości powoduje wystąpienie silnego pragnienia powrotu do stanu równowagi, który można osiągnąć dostarczając sobie kolejną porcję nikotyny (zapalając kolejnego papierosa).

Przełomem w leczeniu uzależnienia od palenia okazała się CYTYZYNA – naturalny alkaloid pozyskiwany z nasion rośliny Złotokap Zwyczajny, budową przypominający chemiczną strukturę nikotyny. Ciekawostką jest, że w czasie drugiej wojny światowej używano złotokapu jako substytutu tytoniu.

Działanie cytyzyny polega na tym, że – podobnie jak nikotyna – stymuluje receptory nikotynowe, powodując wzrost stężenia dopaminy w mózgu, osłabiając głód nikotynowy, ale nie doprowadza do uzależnienia. Jednocześnie blokuje dostęp nikotyny do receptorów, w rezultacie czego zapalenie papierosa nie daje satysfakcji.