lekarze

Panów zapraszamy na program profilaktyczny, który pomoże kompleksowo sprawdzić stan zdrowia i uchronić się przed często występującymi chorobami.

Na czym polega kontrola stanu zdrowia u mężczyzn?

To przesiewowa diagnostyka w kierunku cukrzycy, zaburzeń lipidowych, zaburzeń funkcji nerek, metabolizmu puryn i funkcji wątroby.

Jeżeli pojawiają się dolegliwości:

uczucie wzdęcia po jedzeniu, okresowe pobolewania po prawej stronie nadbrzusza, nasilające się po spożyciu czekolady, smażonych, tłustych potraw lub alkoholu, odbijania, nadmierna pobudliwość nerwowa, uczucie zmęczenia, niewielkie ograniczenie tolerancji wysiłku fizycznego, trudności w koncentracji uwagi, drżenia mięśni (tiki), utrata masy ciała (niezamierzona), wzrost masy ciała, nadmierne łaknienie, nadmierne pragnienie, oddawanie zwiększonej ilości moczu, pobolewania stóp, głownie w okolicach paluchów, które jeszcze nie skłaniają Cię do wizyty u swojego lekarza to właśnie badania dla Ciebie.

TSH

Hormon regulujący czynność tarczycy. Zarówno podwyższenie stężenia jak i obniżenie wskazują na zaburzenie czynności gruczołu, odpowiednio niedoczynność i nadczynność.
Badanie wykorzystywane jako test przesiewowy dobrze obrazuje wymienione stany.

HbA1c

Odzwierciedla „średnią glikemię” od 2 do 3 miesięcy wstecz. Test wykorzystywany jest zarówno w monitorowaniu leczenia cukrzycy, jak również jako badanie przesiewowe we wstępnej ocenie stanu zaburzeń tolerancji glukozy.
Podwyższone wartości skłaniają do rozpoczęcia pełnej diagnostyki w zakresie oceny gospodarki węglowodanowej. Wczesne wykrycie patologii pozwala wdrożyć postępowanie profilaktyczne i lecznicze zmniejszające ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy.

ALT i bilirubina

Panel oceniający uszkodzenie wątroby. Wzrost aktywności „enzymów wątrobowych” (w tym ALT) oraz stężenia bilirubiny jest podstawą do wykonania dalszej diagnostyki narządu.
Podwyższenie aktywności ALT może wynikać z błędów dietetycznych, uszkodzenia poalkoholowego lub polekowego wątroby, a także wskazywać na zapalenia toksyczne, wirusowe i in. Ocena stężenia bilirubiny rozszerza diagnostykę a także ją ukierunkowuje (różnicowanie żółtaczek).

Cholesterol

Badanie stężenia całkowitego cholesterolu jest jednym z podstawowych badań w ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Jest podstawowym parametrem w ocenie miażdżycy i jej powikłań. Uzyskanie prawidłowego stężenia cholesterolu zmniejsza ryzyko zawału serca i choroby niedokrwiennej. Wykrycie wczesnych zaburzeń pozwala, poprzez modyfikację diety i zwiększenie aktywności fizycznej, opóźnić włączenie terapii farmakologicznej.
Decyzję o właściwej metodzie postępowania wobec wykrycia podwyższonych wartości stężeń cholesterolu podejmuje lekarz klinicysta.

Triglicerydy

Parametr najczęściej oceniany wspólnie z innymi opisującymi gospodarkę lipidową (jak np. cholesterol). Optymalizacja stężenia triglicerydów redukuje ryzyko powikłań miażdżycy. W zakresie badań lipidów szczególnie istotne jest przestrzeganie warunków przygotowania się do analiz – na czczo, w godzinach rannych.

Kreatynina

Stężenie kreatyniny jest najczęściej wykorzystywanym parametrem w ocenie funkcji nerek. Mimo że wzrost stężenia kreatyniny jest objawem późnym może być wykorzystywany w badaniach przesiewowych.

Apolipoproteiny A i B

Apolipoproteiny są białkami odpowiedzialnymi za transport i wtórnie metabolizm lipidów. Niedobory Apo-A oraz podwyższone stężenie Apo-B stanowi istotny element w diagnostyce i ocenie ryzyka powikłań miażdżycy. Wczesne wykrycie zaburzeń zdecydowania ułatwia redukcję ryzyka powikłań miażdżycy.

Bilirubina

Powstaje w wyniku złożonych przemian hemoglobiny. Podwyższone stężenia bilirubiny obserwowane są w przebiegu nadmiernego rozpadu krwinek czerwonych (niedokrwistości hemolityczne), zapaleniach wątroby – polekowych, poalkoholowych, toksycznych i wirusowych (wirusy zapalenia wątroby najczęściej typu A, B, C i inne), mechanicznym utrudnieniu odpływu żółci z dróg żółciowych, wrodzonych zaburzeniach budowy wątroby. Parametr zazwyczaj wykorzystywany wspólnie z oceną aktywności enzymów wątrobowych.

CRP

Białko C-reaktywne (białko ostrej fazy) jest globuliną syntetyzowaną w wątrobie. Należy do białek ostrej fazy. Wzrost stężenia obserwuje się w następujących przypadkach: zakażenia bakteryjne, oparzenia, urazy, choroba nowotworowa, zawał mięśnia sercowego, niektóre choroby autoimmunologiczne. Ze względu na krótki okres półtrwania może być wykorzystywane do monitorowania leczenia chorób. Sugeruje się przydatność w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Przypisuje mu się znaczną rolę w ocenie ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego.

Kwas moczowy

Powstaje jako wynik przemian puryn. Pomiary stężenia kwasu moczowego wykorzystywane są w diagnozowaniu i leczeniu niewydolności nerek, skazy moczanowej i rzucawki porodowej. Spadek stężenia występuje w zahamowanej reabsorpcji kanalikowej. Zaburzenia pojawiają się w wyniku nadmiernego spożywania alkoholu, stosowania diety bardzo bogatej w mięso, występują często w przebiegu otyłości. Nadmiar kwasu moczowego odkłada się w stawach.

Zobacz też: