lekarz-i-pacjentka-3

Spirometria jest badaniem niezbędnym do rozpoznania i leczenia częstych chorób układu oddechowego, takich jak astma i POCHP. Badanie jest użyteczne także u ludzi zdrowych – służyć może ocenie ich przydatności do pracy w określonych zawodach lub uprawiania sportów.

Spirometria służy ocenie wydolności oddechowej człowieka. Określa pojemność zawartych w płucach gazów oraz daje informacje o sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Ma ona także za zadanie określenie szybkości i objętości wymiany gazowej w płucach. Pomiary spirometryczne uzyskiwane są za pomocą specjalnych aparatów (spirometrów), które dostarczają danych diagnostycznych o ilości oraz stanie czynnościowym miąższu płucnego.

Badania wykonywane są na podstawie skierowania lekarza specjalisty kierującego z naszej placówki w ramach wizyty na NFZ lub też odpłatnie.

Zapisy prowadzimy w placówce przy ul. Orkana 6D/E/F, tel. 46 833 74 74. Zapraszamy!

Zobacz też: