badania-glukometr

Cukrzyca, zwana także dżumą XXI w., stanowi jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych współczesnej medycyny. Liczba chorych na świecie w ostatnich latach wzrosła kilkakrotnie. Znaczące miejsce w kompleksowej terapii cukrzycy, poza farmakoterapią, zajmuje również edukacja.

Ma ona na celu nie tylko uświadomienie chorym, jak wygląda samoopieka i samokontrola, ale także przekazanie im i ich rodzinom wiedzy na temat zachowań zdrowotnych oraz przygotowanie do świadomej i efektywnej współpracy z lekarzem. Właściwie przeprowadzona edukacja pozwoli pacjentowi wypracować optymalny kompromis między ograniczeniami spowodowanymi chorobą a sposobem życia możliwym do zaakceptowania przez niego.

Edukacja prowadzona jest przez wykwalifikowanych edukatorów diabetologicznych. Obejmuje ona swym zakresem:

  • zaopatrzenie w sprzęt niezbędny dla pacjenta do leczenia i samokontroli,
  • porady w zakresie właściwego odżywiania się w cukrzycy,
  • porady dotyczące zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom cukrzycy,
  • cykliczne akcje badania hemoglobiny glikowanej,
  • poradnictwo dla chorych na cukrzycę kobiet w ciąży.

Zadzwoń i zapytaj o edukatora diabetologicznego: 46 833 74 74 lub 46 832 57.