system-zarzadzania-jakoscia

W trosce o satysfakcję i bezpieczeństwo naszych pacjentów dbamy, aby realizowane przez nas usługi charakteryzowały się wysoką jakością.

W związku z powyższym mamy przyjemność poinformować Państwa, iż NZOZ JUDYTA w 2011 roku wprowadził system zarządzania jakością, zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Certyfikat został odnowiony we wrześniu 2013, na podstawie pozytywnego wyniku audytu wszystkich obszarów działalności, który przeprowadziła uprawniona organizacja certyfikująca.

Nadrzędnym celem NZOZ JUDYTA jest ciągłe doskonalenie jakości świadczeń medycznych w prowadzonym zakresie, tak aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby naszych Pacjentów, jak również maksymalizować efekt ekonomiczny i stworzyć jak najlepsze warunki dla zapewnienia doskonałej egzystencji i rozwoju placówki.

Politykę jakości realizujemy poprzez:
  • stałe udoskonalanie jakości naszych usług, co pozwoli na utrzymanie pełnej konkurencyjności na rynku usług medycznych,
  • rozbudzenie świadomości pracowników w odniesieniu do odpowiedzialności za jakość i wzmocnienie ich poczucia identyfikacji z placówką,
  • stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów pacjentów oraz ich rodzin,
  • propagowanie prozdrowotnego stylu życia i poprawę jego jakości,
  • spełnianie wymagań prawnych,
  • zapewnienie zasobów niezbędnych do świadczenia usług medycznych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizowanych procedur, w tym rentgenodiagnostycznych,
  • wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością.

Ankieta satysfakcji pacjenta

Zobacz też: