lekarz-i-pacjentka-2

W ramach medycyny pracy oferujemy firmom i instytucjom możliwość wykonania wszystkich konsultacji oraz badań kompleksowo.

Pracownicy wykonują wszystkie niezbędne badania szybko, solidnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a w trosce o komfort Pacjenta wszystkie procedury odbywają się w jednym miejscu i w ciągu jednego dnia.

Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do firm, przedsiębiorstw oraz instytucji, na których ciąży obowiązek profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy zapewnianej swoim pracownikom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Dz.U. Nr 220 poz. 1416 badania pracowników są wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

W ramach medycyny pracy oferujemy:

Badania profilaktyczne:
 • wstępne – wykonywane przed przystąpieniem do pracy lub w przypadku zmiany stanowiska, jeżeli występują na tym stanowisku inne czynniki szkodliwe,
 • okresowe – przeprowadzane w okresie zatrudnienia przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
 • kontrolne – wykonywane po 30 dniach zwolnienia lekarskiego,
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • badania psychomotoryczne dla pracujących na wysokościach, operatorów wózków widłowych i maszyn, kierowców wszystkich kategorii,
 • zaświadczenia do szkół,
 • zaświadczenia na uczelnie,
 • wpis do książeczki sanitarno – epidemiologicznej.
Badania diagnostyczne:
 • spirometria,
 • audiometria,
 • badania laboratoryjne,
 • RTG klatki piersiowej,
 • EKG.
Skierowanie na badania profilaktyczne

Przed przystąpieniem do badań pacjent powinien okazać oryginał skierowania wydany przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych występujących na stanowisku pracy.
Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

 • być oryginalne,
 • zawierać dane: nazwisko, imię, pesel, adres,
 • zawierać wszystkie dane i informacje o stanowisku pracy pracownika,
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.

UWAGA: Badania profilaktyczne wykonywane są w placówce przy ul. Reymonta 16 w Skierniewicach po uprzednim zapisie telefonicznym lub osobistym.

Badania laboratoryjne pacjenci mogą wykonywać w punktach pobrań w każdej z naszych placówek.

Osoby indywidualne proszone są o kontakt po numerem telefonu: 46 832 57 66.

Zainteresowane instytucje i firmy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Agnieszka Wąsińska
tel. 795 564 450
awasinska@judyta.go3.pl

Zobacz też: