lekarz-z-dzieckiem

Firma Judyta świadczy usługi z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Skierniewicach i w 5. powiatach (skierniewickim, łowickim, rawskim, łódzkim wschodnim, brzezińskim).

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów.

Świadczenia udzielane w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej dotyczą między innymi:
 • przygotowania pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowania umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością,
 • świadczeń pielęgnacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej pacjenta oraz członków jego rodziny.
Warunkami objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką długoterminową domową są:
 • nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe,
 • nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych,
 • nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie,
 • niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową oraz pisemną zgodę pacjenta na objęcie domową opieką pielęgniarską.

Oceny tej dokonuje:
 • w dniu skierowania świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego,
 • na koniec każdego miesiąca – pielęgniarka opieki długoterminowej domowej.
Dowiedz się więcej u naszych regionalnych koordynatorów:
 • Powiat i miasto Skierniewice: Iwona Markowska, tel. 516 121 462.
 • Powiat brzeziński i powiat łódzki wschodni: Małgorzata Kolik, tel. 508 325 247.
 • Powiat rawski: Iwona Gmyrek, tel. 508 341 833.
 • Powiat łowicki: Monika Kazanowska, tel. 512 447 179.
Prywatna opieka pielęgniarska

Istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z usług pielęgniarki w domu osoby chorej w zakresie i terminach indywidualnie uzgodnionych z przedstawicielem firmy. Zadbaj o bezpieczną starość własną lub osoby Ci bliskiej.

Co oferujemy:
 • fachowa pomoc przy wykonywaniu czynności pielęgniarskich, np: zastrzyki, cewnikowanie, opatrunki, lewatywy,
 • badania laboratoryjne krwi, moczu, kału, wymazy,
 • zaopatrywanie odleżyn, odparzeń i innych trudno gojących się ran,
 • przygotowanie chorego i jego rodziny lub opiekunów do samoopieki i samopielęgnacji,
 • inne usługi pielęgniarskie według zapotrzebowania chorego.

Rodzaj świadczeń i ich zakres ustala się indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta. Zadzwoń i dowiedz się więcej u konsultanta klienta: Justyna Figat-Kaszkur, tel. 795564450.